Partner in Dynamis

Wij zijn partner in Dynamis, een samenwerkingsverband tussen 13 regionale partners met circa 50 vestigingen, verspreid door het hele land. De kracht van dit samenwerkingsverband ligt in de combinatie van lokale expertise met onderlinge uitwisseling van deskundigheid en kennis. De activiteiten van de Dynamis partners bevinden zich op het terrein van zakelijk en particulier onroerend goed, financiële dienstverlening, consultancy, taxaties en research. Het coördinatiekantoor verzorgt vanuit Utrecht de landelijke marketing, research, centrale inkoop en taxaties.

De partners

Drie fundamenten

Het samenwerkingsverband met Dynamis rust op drie fundamenten.

1. Regionale kennis

Kennis van de regio is noodzakelijk wanneer men zich op de vastgoedmarkt begeeft. Dat geldt niet alleen voor landelijke investeerders, maar ook voor particulieren. De kracht van de Dynamis partners is dat zij goed ingevoerd zijn in de regionale markt en zeer solide posities hebben verworven. Ze kennen de lokale politiek en de regionale vraag- en aanbodverhoudingen, bestemmingsplannen, (her)ontwikkelingspotenties en alle andere factoren die voor u van belang kunnen zijn. Wat voor de opdrachtgevers vaak een uitdaging vormt, het gebrek aan kennis van de regio, is de specialiteit van de Dynamis partners.

2. Landelijke dekking

Dynamis heeft deze regionale kennis landelijk gebundeld. Dankzij de schaalvergroting kunnen de Dynamis partners hun dienstverlening optimaal afstemmen op de actuele (landelijke) marktwensen. Opdrachtgevers van Dynamis profiteren hiervan. Het vergelijken van bijvoorbeeld taxatierapporten is eenvoudiger. Daarbij is het mogelijk gebruik te maken van een accountmanager van Dynamis die beschikt over kennis van de landelijke markt.

3. Uniforme werkwijze

Dynamis heeft een uniforme werkwijze ontwikkeld die bijdraagt aan de hoge en constante kwaliteit die de partners bieden. Dynamis hecht daarbij sterk aan een solide en langdurige relatie met opdrachtgevers. Daarom wordt veel tijd en zorg besteed aan advies en begeleiding. Het gaat tenslotte niet alleen om een snelle, eenmalige actie of transactie, maar ook om het opbouwen van een vertrouwensrelatie.

Meer info over Dynamis