Klachtenprocedure

Snelder Zijlstra streeft naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Dat neemt niet weg dat zich altijd een situatie kan voordoen waarover jij niet tevreden bent. Daarvoor hebben wij een klachtenprocedure vastgelegd.

In deze procedure leggen wij uit hoe jij jouw klacht kenbaar kan maken en hoe wij hier verder mee om gaan.

Klachtenprocedure Snelder Zijlstra