>
Enschedesestraat 172 Fase 4, 7552 CL, Hengelo
Verkocht 7552 CL, Hengelo

Enschedesestraat 172 Fase 4, 7552 CL, Hengelo

Kenmerken

Oppervlakte 1180 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in Hengelo (O.)

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2019
Bouwvorm nieuwbouw
Locatie
Adres Enschedesestraat 172 Fase 4
Plaats Hengelo
Land NL
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1180 m²
Oppervlakte in units vanaf 50 m²

Uitgebreide omschrijving

Door de herontwikkeling van braakliggend terrein aan de Enschedesestraat aan de oostzijde van het centrum van Hengelo, ontstaan er voor ondernemer(s) nieuwe kansen voor hun huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting. De units zijn ook uitermate geschikt voor de stalling van een hoge camper, als opslagruimte of als beleggingsobject. Op het bedrijventerrein ‘Enschedesestraat’ realiseert De Marne Vastgoed het bedrijfsverzamelgebouw 'Marke Driene’ fase IV, 20 bedrijfsunits in oppervlakte variërend van circa 50 m² tot circa 100 m². Deze units worden te koop aangeboden.
De omgevingsvergunning wordt aangevraagd op basis van een industriegebouw met de volgende kenmerken:
- lichte industriefunctie (hier vinden activiteiten plaats, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt).

Het bedrijfsverzamelgebouw zal gerealiseerd worden in een gesloten vorm waarbij de units ruggelings aan elkaar worden gebouwd. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid de units te schakelen. De units hebben een stramienmaat van 5,00 meter en hebben een vrije hoogte van ca. 6,00 meter, voorzien van een eigen entree, met een ketting bedienbare roldeur met een hoogtemaat van 4,8 meter, meterkast en een betonvloer. Het bedrijfsverzamelgebouw ‘Marke Driene fase IV’ wordt gebouwd op minder dan 40% van de kavelgrootte. Hierdoor beschikt u over genoeg rangeerruimte. Het perceel is goed bereikbaar.

Unit 1 begane grond: 100 m² (VERKOCHT) € 120.000,--
Unit 2 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 3 begane grond: 50 m² (IN OPTIE GENOMEN) € 54.500,--
Unit 4 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 5 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 6 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 7 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 8 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 9 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 10 begane grond: 90 m² (VERKOCHT) € 94.500,--
Unit 11 begane grond: 90 m² (VERKOCHT) € 94.500,--
Unit 12 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 13 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 14 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 15 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 16 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 17 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 18 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 19 begane grond: 50 m² (VERKOCHT) € 54.500,--
Unit 20 begane grond: 100 m² (VERKOCHT) € 120.000,--

Alle genoemde prijzen dienen vermeerderd te worden met btw en zijn vrij op naam.

De oppervlakten zijn gemeten door verkopend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

De volgende posten zijn in de verkoopprijs opgenomen:
- grondkosten
- notariskosten overdracht
- kadastrale inschrijvings- en inmeetkosten
- honorarium architect
- honorarium constructeur
- sonderingskosten
- bouwkosten unit
- CAR verzekering tot de oplevering

De volgende kosten zijn niet meegenomen in de koopsom:
- aansluitkosten elektra, water en data
- kosten hypotheekakte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens
de bouw van het object
- binnen schilderwerk
- BTW
- Eventueel meer- en minderwerk

Ondanks het feit dat bovenstaande informatie met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Opleveringsniveau
Het object wordt casco opgeleverd.

Milieubodemgesteldheid
Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel het nemen van andere maatregelen (IBC-variant; isoleren, beheersen en controleren).

Bereikbaarheid
Het object is goed bereikbaar per eigen en per openbaar vervoer. De Enschedesestraat is de verbindingsweg tussen Hengelo en Enschede.

Omgevingsfactoren
In de directe omgeving zijn naast bedrijvigheid veelal woonhuizen gevestigd. De variatie in bedrijven en woonhuizen zorgt voor een goede dynamiek op deze locatie. Voor zowel Hengelo als Enschede is deze locatie zeer goed bereikbaar. Binnen enkele rijminuten afstand bereikt u het centrum van Hengelo maar ook het Kennispark in Enschede.

De koop / aannemingsovereenkomst wordt tezamen met de algemene voorwaarden op uw verzoek door de makelaar en/of ontwikkelaar ter beschikking gesteld. De voorwaarden voor de betaling van de zekerheidsstelling en de bouwtermijnenregeling zullen bij aankoop door makelaar en/of ontwikkelaar overhandigd worden.

Mandelige zaak
Voor het gemeenschappelijke beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke terrein, ook wel mandelige zaak geheten, wordt bij iedere koopakte een mandeligheidsakte opgesteld, waardoor iedereen naar evenredigheid van het aantal bebouwde m² grondoppervlak verantwoordelijk is.

Bouwaanvraag
De koper is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld vestiging-, milieu- en gebruiksvergunning.
Hoewel deze informatiebrochure met grote zorg is samengesteld, aanvaarden de aanbieders ervan geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheden, afwijkingen en/ of tussentijdse wijzigingen. Ook moeten zij een voorbehoud maken voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de brandweer, overheid en nutsbedrijven. Deze informatie is geheel vrijblijvend en aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze wijzigingen zullen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde en bruikbaarheid van de unit en geven geen recht tot enige verrekening met de koper.

Koop-/aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl wij ons door medeondertekening verplichten tot de bouw van het Bedrijfsverzamelgebouw ‘Marke Driene’. Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper is ondertekend ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken. Eventueel meer- en minderwerk wordt verrekend met de laatste termijn en dient voor oplevering op de bouwrekening van de ontwikkelaar overgemaakt te zijn.

Eigendomsoverdracht en betaling
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van transport” bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. De grondcomponent alsmede de bijkomende kosten zullen bij deze aktepassering voldaan moeten worden. De betalingstermijnen voor het restant “bouwkosten” zullen in de aannemingsovereenkomst worden bepaald. De kosten van dit notarieel transport zijn voor rekening van de verkoper.

Oplevering
De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Zodra de definitieve opleveringsdatum bekend is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Tevens ontvangt u daarbij een verzoek tot betaling van de laatste termijnen en een eventuele factuur van de meer- en minderwerk opties inclusief de nutsvoorzieningen. Oplevering vindt alleen plaats indien deze termijnen en het eventuele meerwerk is voldaan. Samen met de aannemer wordt de unit opgenomen. Denk eraan dat u vanaf deze dag het pand heeft verzekerd middels een opstalverzekering naar herbouwwaarde. Eventuele tekortkomingen of bemerkingen worden op een opleverstaat geplaatst. Deze opleverstaat dient door beide partijen te worden ondertekend. Geconstateerde klachten, bemerkingen, gebreken of tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk opgelost. Niet tot de oplevering behoren maatafwijkingen c.q. maattoleranties en vlakheidtoleranties welke vallen binnen de tolerantienormen die voor het desbetreffende product zijn vastgelegd. Indien u aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt na de oplevering de sleutel van de desbetreffende unit aan u overhandigd.

TECHNISCHE INFORMATIE

Voor technische informatie zie onze brochure.

Bedrijfstakken in Hengelo (O.)

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie