Zwollestraat 6, Oldenzaal 7575 EP Oldenzaal

7575 EP Oldenzaal koopprijs € 64.000 v.o.n.

Omschrijving

Op het nieuwe bedrijventerrein ‘Het Hazewinkel Noordwest’ aan de Zwollestraat 6 te Oldenzaal ontstaan voor ondernemers nieuwe kansen voor hun nieuwe
huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting. Twee
bedrijfsruimten met een oppervlakte van 68 m² b.v.o. en 82 m² b.v.o. worden te koop aangeboden.

Bestemmingsplan:
‘Hazewinkel West’ met als enkelbestemming ‘Bedrijventerrein’ met...

Brochure

Download de brochure van Zwollestraat 6, Oldenzaal.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Oldenzaal

Uitgebreide omschrijving

Op het nieuwe bedrijventerrein ‘Het Hazewinkel Noordwest’ aan de Zwollestraat 6 te Oldenzaal ontstaan voor ondernemers nieuwe kansen voor hun nieuwe
huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting. Twee
bedrijfsruimten met een oppervlakte van 68 m² b.v.o. en 82 m² b.v.o. worden te koop aangeboden.

Bestemmingsplan:
‘Hazewinkel West’ met als enkelbestemming ‘Bedrijventerrein’ met functieaanduiding Bedrijf tot en met categorie 4.2.

Indeling en oppervlakten:

Het bedrijfsverzamelgebouw is gerealiseerd in een gesloten vorm, waarbij de units zijdelings en ruggelings aan elkaar worden gebouwd. De units hebben een vrije hoogte van 6.2 meter, voorzien van een eigen entree, met ketting bedienbare roldeur, meterkast en een betonvloer. Het perceel is goed bereikbaar vanaf de Zwollestraat.
Unitnummer Oppervlakte BG Koopprijs
1 82 m² € 79.000,--
2 80 m² VERKOCHT
3 68 m² € 64.000,--
4 68 m² VERKOCHT

Alle genoemde prijzen dienen vermeerderd te worden met BTW.

De oppervlakten zijn gemeten door verhurend/verkopend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

De volgende kosten zijn in de verkoopprijs opgenomen:
- grondkosten
- notariskosten overdracht
- kadastrale inschrijvings- en inmeetkosten
- honorarium architect
- honorarium constructeur
- bouwkosten unit
- CAR verzekering tot de oplevering
- aansluiting riolering
- bestrating buitenterrein (volgens opgave)

De volgende kosten zijn niet meegenomen in de verkoopprijs:
- aansluitkosten elektra, gas, water en KPN
- kosten hypotheekakte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens de bouw van het
object
- binnenschilderwerk
- BTW
- eventueel meer- en minderwerk

Zekerheidsstelling:
Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom te storten bij of af te geven aan de notaris uiterlijk 10 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst.

Opleveringsniveau:
Het object wordt casco opgeleverd in de huidige staat. De mogelijkheid bestaat om in de units een tussenvloer / verdieping aan te brengen voor het creëren van extra kantoorruimte c.q. opslagmogelijkheden.

Milieu-/bodemgesteldheid:
Het is verhuurder niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel het nemen van andere maatregelen (IBC-variant; isoleren, beheersen en controleren).

KOPERINFORMATIE

Mandelige zaak:
Voor het gemeenschappelijke beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke terrein, ook wel mandelige zaak geheten, wordt bij iedere koopakte een mandeligsheidsakte opgesteld, waardoor iedereen naar evenredigheid van het aantal bebouwde vierkante meters grondoppervlak verantwoordelijk is.

Koopovereenkomst:
Met het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs. Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper is ondertekend ontvangt de koper hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken.

Eigendomsoverdracht en betaling:
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van transport” bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris koper een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. De kosten van dit notarieel transport zijn voor rekening van de verkoper.

Oplevering:
De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Koper dient vanaf deze dag het pand verzekerd te hebben middels een opstalverzekering naar herbouwaarde. Eventuele tekortkomingen of bemerkingen worden op een opleverstaat geplaatst. Deze opleverstaat dient door beide partijen te worden ondertekend. Geconstateerde klachten, bemerkingen, gebreken of tekortkomingen wordt zo spoedig mogelijk opgelost. Niet tot de oplevering behoren maatafwijkingen c.q. maattoleranties en vlakheidtoleranties welke vallen binnen de tolerantienormen, die voor het desbetreffende product zijn vastgelegd. Indien koper aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt na de oplevering de sleutel van de desbetreffende unit aan u overhandigd.

TECHNISCHE INFORMATIE

Draagconstructie:
De draagconstructie van het gebouw bestaat uit een staalconstructie die geheel vervaardigd is volgens berekening en tekening van de constructeur. Elke bedrijfsunit wordt kolomvrij overspannen. De staalconstructie is gezandstraald en vervolgens voorzien van een dekkende laag.

Bedrijfsvloer:
De begane grondvloer is geschikt voor een maximaal toelaatbare vloerbelasting van 1.000 kg per m² op zand gestort.

Gevels:
De gevels van het gebouw zijn uitgevoerd in deels schoonmetselwerk en deels zogenaamde “geïsoleerde sandwichpanelen” in kleur. De panelen hebben een totale RC-waarde van 3,5 m²K/W.

Binnenwanden:
De binnenwanden tussen de bedrijfsunits zijn deels uitgevoerd in geïsoleerde stalen sandwichpanelen en deels in kalkzandsteen.

Buitenkozijnen en deuren:
De buitenkozijnen zijn uitgevoerd in aluminium en het aangebrachte hang- en sluitwerk voldoet aan weerstandsklasse 2. De overheaddeuren van de afzonderlijke bedrijfsunits zijn vervaardigd van geïsoleerd verzinkt stalen sandwichpanelen in kleur. Deze deuren zijn hand bedienbaar. De overheaddeuren van de vier bedrijfsunits hebben een breedte van circa 4 meter en een hoogte van circa 4,2 meter.

Dakconstructie:
De dakconstructie van het gebouw bestaat uit verzinkt stalen geprofileerde dakplaten voorzien van een damp remmende laag en isolatie (totale RC waarde van 3,5 m²K/W). De daken zijn afgewerkt met een tweelaags bitumineuze dakbedekking o.g. en voorzien van tienjarige garantie op product en verwerking, mits periodiek onderhoud wordt uitgevoerd, één en ander als beschreven in het certificaat van het dakdekkersbedrijf. De dakranden zijn afgewerkt met in kleur gecoate plaatstalen afdekkappen.

Reclame-uitingen:
Reclame-uitingen kunnen door de koper zelf worden aangebracht. Hiervoor dient de koper zelf de vergunning c.q. toestemming van de gemeente te verkrijgen. Gemeente geeft aan, dat reclame-uitingen geïntegreerd onderdeel dienen uit te maken van het gevelontwerp.

Vloerafwerking:
De eerder omschreven begane grondvloer is een gladde betonnen vloer.

Timmerwerken:
De meterkast is afgewerkt met multiplex, geheel volgens de geldende eisen van de nutsbedrijven. In de meterkast zijn voor het storten van de betonvloer invoerbochten aangebracht ten behoeve van elektriciteit, gas, water, telefoon en CAI aansluiting; geheel volgens de geldende eisen van de nutsbedrijven. De wanden van de meterkast bestaan uit interieur multiplex. In de voorzijde van de meterkast is een stompe boarddeur aangebracht in een gegrond vuren kozijn. De stalen onderdelen van de hoofddraagconstructie zijn daar waar nodig volgens voorschriften van de brandweer brandwerend bekleed.

Riolering:
De riolering is uitgevoerd in slagvast PVC. De afvoer van het vuilwater is aangesloten op het gemeentelijk riool.

Sanitair / vuilwaterafvoer:
De bedrijfsunits zijn standaard voorzien van een toiletafvoer met een aansluiting op het gemeentelijk riool.

Gasaansluiting:
De bedrijfsunits zijn standaard voorzien van een gasaansluiting.

Elektra:
De bedrijfsunits zijn standaard voorzien van een elektra-aansluiting.

Telecommunicatie / CAI en alarm:
Ten behoeve van de telecommunicatie, CAI en alarm zijn geen voorzieningen meegenomen.

Buitenterrein:
Het terrein alsmede de in-/uitrit zijn verhard (zoals op de tekening aangegeven) door het aanbrengen van een bestrating van betonnen klinkers in de kleur grijs (aangebracht op een laag puingranulaat).

Diversen:
Wijzigingen op tekeningen als gevolg van eisen van overheidswege alsmede kleine wijzigingen in de uitvoering op verzoek van de architect, constructeur, ontwikkelaar e.d. zijn voorbehouden. De op tekening aangegeven maten zijn “circa” maten, tenzij anders aangegeven zijn de afmetingen in millimeters.

Bereikbaarheid:
De Zwollestraat is een zijstraat van de Hazewinkelweg, welke direct in verbinding staat met de Hengelosestraat (N342). De oprit naar de rijkssnelweg A1 richting Amsterdam en Berlijn is op 3 minuten rijafstand gelegen. Ook lokale uitvalswegen naar omliggende plaatsen zijn snel en goed bereikbaar.

Omgevingsfactoren:
In de nabije omgeving zijn onder andere gevestigd industriële-, handels- en transportbedrijven. Bedrijventerrein “Hazewinkel Noord-West” is één van de jongste en modernste bedrijventerreinen van Oldenzaal. Ook loopt er een ecologische zone dwars door het gebied. Hierdoor heeft het bedrijventerrein een groen en natuurlijk aanzien.

Locatieaanduiding:
Het object is gelegen op industrieterrein “Hazewinkel Noord-West”, gelegen ten zuiden van Oldenzaal. Dit bedrijventerrein is groot circa 23 hectare en ligt aan de rijkssnelweg A1. De uitstraling van het terrein is erg belangrijk. Dat geldt voor de bedrijfspanden en voor de openbare ruimten, welke worden getoetst aan een zogenaamd “beeldkwaliteitsplan”.

Aanvaarding:
Per direct.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs koopprijs € 64.000 v.o.n.
Koop BTW belast
Aangeboden sinds 1 jaar, 8 maanden, 1 weken, 1 dagen geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2017
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Zwollestraat 6
Plaats Oldenzaal
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 659 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 150 m²
Oppervlakte in units vanaf 68 m²
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.