>
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
7547, Enschede

Usselerhalte ong, 7547, Enschede

€ 62.500 v.o.n.

Omschrijving

ALLE UNITS ZIJN VERKOCHT! DE MARNE VASTGOED GAAT DIT JAAR NOG EEN PROJECT STARTEN IN ENSCHEDE. BENT U GEÏNTERESSEERD? NEEM GERUST CONTACT OP:...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1900 m²
Perceel 4376 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 62.500 v.o.n.
Koop BTW belast ja
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2022
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Usselerhalte ong
Plaats Enschede
Provincie Overijssel
Land Nederland
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 4376 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1900 m²
Oppervlakte in units vanaf 50 m²

Uitgebreide omschrijving

ALLE UNITS ZIJN VERKOCHT!

DE MARNE VASTGOED GAAT DIT JAAR NOG EEN PROJECT STARTEN IN ENSCHEDE. BENT U GEÏNTERESSEERD? NEEM GERUST CONTACT OP: 053-4852244

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALGEMENE INFORMATIE

Door de herontwikkeling van een kavel op het bedrijventerrein Westerval Noord aan de Westzijde van Enschede, ontstaan voor ondernemer(s) nieuwe kansen voor hun huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting.
Op het bedrijventerrein Westerval Noord realiseert De Marne Vastgoed twee bedrijfsverzamelgebouwen ‘De Westerval’, bestaande uit 36 bedrijfsunits en in oppervlakte variërend van circa 50 m² tot circa 85 m². Deze units zijn uitermate geschikt als opslagruimte of als beleggingsobject.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd op basis van een industriegebouw met de volgende kenmerken:
* Lichte industriefunctie (hier vinden activiteiten plaats, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt).

UNIT NUMMERS - OPPERVLAKTE - KOOPPRIJS **

Unit 1 begane grond: 64 m² - VERKOCHT
Unit 2 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 3 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 4 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 5 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 6 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 7 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 8 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 9 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 10 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 11 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 12 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 13 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 14 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 15 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 16 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 17 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 18 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 19 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 20 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 21 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 22 begane grond: 64 m² - VERKOCHT
Unit 23 begane grond: 85 m² - VERKOCHT
Unit 24 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 25 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 26 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 27 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 28 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 29 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 30 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 31 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 32 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 33 begane grond: 50 m² - VERKOCHT-
Unit 34 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 35 begane grond: 50 m² - VERKOCHT
Unit 36 begane grond: 85 m² - VERKOCHT

* Het samenvoegen van units is bespreekbaar.
** Koopprijs V.O.N. exclusief btw, prijzen gestand tot 31-12-2021.
*** Bij deze units (29 en 30) zit buitenterrein en parkeerplaatsen inbegrepen, voor meer informatie neem contact op met
Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars, Elizabeth Molema (053-4852244).

De bedrijfsverzamelgebouwen zullen gerealiseerd worden in een gesloten vorm waarbij de units ruggelings in een gesloten vorm aan elkaar worden gebouwd. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid de units te schakelen. De units hebben een stramienmaat van 5,00 meter en hebben een vrije hoogte van ca. 6,00 meter, voorzien van een eigen entree, met een ketting bedienbare roldeur, meterkast en een betonvloer.

De bedrijfsverzamelgebouwen ‘De Westerval’ worden gebouwd op minder dan 48% kavelgrootte. Hierdoor beschikt u over genoeg rangeerruimte. Het perceel is goed bereikbaar.

De Marne Vastgoed is uw partner voor kleinschalige bedrijfsruimten. De Marne Vastgoed biedt u een uitgebreid en optimaal dienstenpakket gebaseerd op gedegen kennis van en jarenlange ervaring met alle aspecten van de onroerend goed markt. De Marne Vastgoed is een geheel onafhankelijke, zelfstandige projectontwikkelaar. Slagvaardig en betrokken.

KOPERSINFORMATIE

De koop-/aannemingsovereenkomst wordt tezamen met de algemene voorwaarden op uw verzoek door de makelaar en/of ontwikkelaar ter beschikking gesteld. De voorwaarden voor de betaling van de zekerheidsstelling en de bouwtermijnenregeling zullen bij aankoop door makelaar en/of ontwikkelaar overhandigd worden.

Gemeenschappelijk eigendom:
Voor het gemeenschappelijke beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke terrein, ook wel ‘gemeenschappelijk eigendom’ geheten, wordt bij iedere koopakte een splitsingsakte opgesteld, waardoor iedereen naar evenredigheid van het aantal bebouwde m² grondoppervlak verantwoordelijk is.

Bouwaanvraag:
De koper is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld vestiging-, milieu- en gebruiksvergunning.

Vereniging van Eigenaars (VVE):
Door de koop van een unit wordt u automatisch lid van de VVE. De VVE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de verzekering van de opstal en aansprakelijkheid.

Hoewel deze informatiebrochure met grote zorg is samengesteld aanvaarden de aanbieders ervan geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheden, afwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen. Ook moeten zij een voorbehoud maken voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de brandweer, overheid en nutsbedrijven.
Deze wijzigingen zullen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde en bruikbaarheid van de unit en geven geen recht tot enige verrekening met de koper.
*Aan de informatie in deze verkoopbrochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Koop-/aannemingsovereenkomst:
Met het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl wij ons door medeondertekening verplichten tot de bouw van de bedrijfsverzamelgebouwen ‘De Westerval’. Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper is ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die de notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken. Eventueel meer- en minderwerk wordt verrekend met de laatste termijn en dient voor oplevering op de bouwrekening van de aannemer overgemaakt te worden.

Eigendomsoverdracht en betaling:
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van transport’ bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. De grondcomponent alsmede de bijkomende kosten zullen bij deze aktepassering voldaan moeten worden aan de ontwikkelaar. De betalingstermijnen voor het restant ‘bouwkosten’ zullen in de aannemingsovereenkomst worden bepaald en aan de aannemer worden voldaan. De kosten van dit notarieel transport zijn voor rekening van de koper.

Oplevering:
De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Zodra de definitieve opleveringsdatum bekend is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Tevens ontvangt u daarbij een verzoek tot betaling van de laatste termijnen en een eventuele factuur van de meer- en minderwerkopties inclusief de nutsvoorzieningen. Oplevering vindt alleen plaats indien deze termijnen en het eventuele meerwerk is voldaan. Samen met de aannemer en ontwikkelaar wordt de unit opgeleverd.

Eventuele tekortkomingen of bemerkingen worden op een opleverstaat geplaatst. Deze opleverstaat dient door beide partijen te worden ondertekend. Geconstateerde klachten, bemerkingen, gebreken of tekortkomingen worden binnen een week m.u.v. besteltermijnen opgelost. Op de dag van oplevering moet er voor het totale bedrijfsgebouw een opstalverzekering zijn afgesloten naar herbouwwaarde. Hiervoor worden uw personalia en bedrijfsactiviteit kenbaar gemaakt aan de VVE.

Niet tot de oplevering behoren maatafwijkingen c.q. maattoleranties en vlakheidtoleranties welke vallen binnen de tolerantienormen die voor het desbetreffende product zijn vastgelegd. Indien u aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt na de oplevering de sleutel van de desbetreffende unit aan u overhandigd.

Alle media

Alle afbeeldingen

Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede
Usselerhalte ong, 7547, Enschede

Bedrijfstakken in Enschede

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie