>
Object
Verkocht

Asveldweg 11, Hengelo 7556 BR Hengelo

7556 BR Hengelo

Omschrijving

Algemeen:
Een zelfstandig kantoor-/bedrijfsgebouw met een totaal vloeroppervlak ter grootte van circa 4.960 m² v.v.o., waarvan circa 1.100 m² kantoorruimte en circa 3.860 m² bedrijfsruimte inclusief een entresol van 850 m². Direct grenzend aan het kantoor-/bedrijfsgebouw bevindt zich een parkeergelegenheid geschikt voor 46 parkeerplaatsen. Tevens hoort bij het object een parkeerterrein, gelegen...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen:
Een zelfstandig kantoor-/bedrijfsgebouw met een totaal vloeroppervlak ter grootte van circa 4.960 m² v.v.o., waarvan circa 1.100 m² kantoorruimte en circa 3.860 m² bedrijfsruimte inclusief een entresol van 850 m². Direct grenzend aan het kantoor-/bedrijfsgebouw bevindt zich een parkeergelegenheid geschikt voor 46 parkeerplaatsen. Tevens hoort bij het object een parkeerterrein, gelegen tegenover het kantoorgebouw.
Het te verkopen gebouw is thans nog in gebruik maar vanwege verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten is besloten tot verkoop over te gaan. Het geheel wordt vrij van huur en gebruik geleverd.

Bestemmingsplan:
Bij de Gemeente Hengelo valt het object onder het vigerende bestemmingsplan
“Westermaat” met als enkelbestemming ‘bedrijventerrein’ (zie ook bijlage)
Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het huidige gebruik is in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Kadastraal:
Gemeente: Hengelo
Sectie : O
Nummers: 3711, 3914, 4108 en 4439
Groot respectievelijk: 1.214 m², 5.034 m², 1.388 m² en 1.085 m²
Totale oppervlakte: 8.721 m²

Het object is gelegen op eigen grond.

Met betrekking tot de kadastrale nummers 3711, 3914 en 4108 zijn geen verdere aanduidingen opgenomen. Inzake kadastraal perceel 4439 is een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de belemmeringweg privaatrecht opgenomen ten behoeve van Enexis.

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden/bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in de betreffende akten van levering. Voor wat betreft perceel 3711 de akte van 5 januari 1990, perceel 3914 en 4108 de akte d.d.
20 maart 1992 en perceel 4439 de akte d.d. 21 juli 1993. Als kettingbeding is opgenomen de regeling zoals door de Gemeente Hengelo is vastgesteld inzake de Algemene Voorwaarden en bepalingen uitgifte bouwterreinen d.d. 20 juli 1971.

Indeling en oppervlakte(en):
De totale verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 4.960 m² en is als volgt onderverdeeld:

Bouwlaag Omschrijving Oppervlakte
begane grond kantoor met kleine werkplaats ca. 393 m²
1e verdieping kantoor ca. 491 m²
2e verdieping kantoor ca. 351 m²
begane grond bedrijfsruimte, productie, opslag ca. 3.012 m²
1e verdieping bedrijfsruimte, kantine, kantoren en vergaderzalen
ca. 848 m²
Totaal ca. 4.956 m²

De oppervlakten zijn gemeten door verhurend/verkopend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

Opleveringsniveau:
Het object wordt opgeleverd in de huidige staat, vrij van huur en gebruik, met o.a. de volgende voorzieningen:
Kantoorruimte:
- CV (gas) installatie middels radiatoren
- Lift (8 personen)
- Noodverlichting
- Sanitaire groepen (D+H per etage)
- Mechanische ventilatie
- Systeemplafonds v.v. TL-verlichtingsarmaturen
- Screens (elektrisch)
- Losse airco units

Bedrijfsruimte:
- Overheaddeuren 3x (elektrisch)
- Kraanbaan (10 ton)
- Diverse kantoorruimten
- Sanitaire voorzieningen (D+H)
- Betonnen vloeren
- Toiletten (D+H)
- Rokersruimte
- Kantineruimte v.v. pantry
- Gasheaters
- Persluchtleidingen
- Vrije hoogte 7,5 meter
- Daglichttoetreding middels raampartijen

Algemeen:
- Kantoorgebouw: (ca. 38 parkeerplaatsen)
- Separaat parkeerterrein: (ca. 46 parkeerplaatsen)
- Bestraat buitenterrein, deels klinkers en deels stelconplaten
- Buitenterrein deels omheind en v.v. stalen toegangspoort
- Serverruimte
- Toegangscontrolesysteem
- Camerabewaking
- Brandmeldinstallatie
- Brandslanghaspels en poederblussers

Koper dient zelf nader onderzoek te doen naar de bouwkundige en/of technische staat van het gekochte. Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk voor gebreken (zichtbaar of onzichtbaar) en geeft geen garanties dienaangaande.

Koopsom:
De vraagprijs is bepaald op € 1.900.000,-- kosten koper, vrijgesteld van omzetbelasting.

Zekerheidsstelling:
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom dient gesteld te worden binnen 3 werkdagen na het onvoorwaardelijk worden van de koopovereenkomst.

Notaris:
Notaris is door koper aan te wijzen. Verkoper zal zich in deze mogelijk laten adviseren door haar eigen notaris en/of jurist.

Energielabel:
Voor het object is geen energieprestatiecertificaat bij de verkoper aanwezig. Op eerste verzoek van koper zal verkoper zorgdragen voor – gezien de regelgeving uitsluitend voor het kantoor – het opstellen van een energielabel.

Bereikbaarheid:
Het gebouw is gelegen op het zeer goed bereikbare bedrijventerrein Westermaat, direct gelegen aan de A1 en aan de doorgaande weg Bornsestraat richting Hengelo. De ontsluiting met de auto en vrachtwagen is derhalve zeer goed te noemen. Ook de omliggende steden en dorpen zijn snel en goed bereikbaar.

Omgevingsfactoren:
Door de centrale ligging in het centrum van Twente is Hengelo een uitstekende vestigingslocatie voor zowel lokaal, regionaal als (inter)nationaal opererende bedrijven. Beeldbepalende bedrijven in Hengelo zijn onder meer Thales Nederland, Akzo Nobel Chemicals, Stork Termeq, Eaton, Twence Afvalverwerking en Ikea. De meest voorkomende bedrijfsactiviteiten zijn metaalbewerking, elektronica, chemische industrie, logistiek, beton- en asfaltproductie, afvalverwerking, groothandel en automobielbedrijven. Maar ook zakelijke dienstverlening is sterk vertegenwoordigd.

Milieu-bodemgesteldheid:
Het is verhuurder niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel het nemen van andere maatregelen (IBC-variant; isoleren, beheersen en controleren).

Locatieaanduiding:
Het object is gelegen op het zeer goed bereikbare bedrijventerrein Westermaat, direct gelegen aan de A1 aan de noordzijde van Hengelo.

Parkeren:
Parkeren vindt plaats op eigen terrein (ca. 46 parkeerplaatsen direct bij de kantoor-/bedrijfsruimte) en een groot aantal op het aangrenzende eigen parkeerterrein.

Aanvaarding:
Aanvaarding in overleg, echter op korte termijn mogelijk.

Voorbehoud:
Als voorbehoud voor deze verkoop (inclusief de koop-/leveringsakte) geldt dat de verkoper zich het recht van goedkeuring van haar directie voorbehoudt.

Informatie:
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.

Het aanbieden van deze vrijblijvende informatie laat onverlet de onderzoeksplicht die op potentiële kopers rust. Deze projectinformatie betreft geen aanbod of een uitnodiging om in onderhandeling te treden maar betreft een vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een bod.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2001
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Asveldweg 11
Plaats Hengelo
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 8721 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 3860 m²
Oppervlakte in units vanaf 848 m²
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.