Kanaalstraat 215, Enschede 7547 AR Enschede

7547 AR Enschede prijs op aanvraag

Omschrijving

ONLINE VEILIG VIA BOG-AUCTIONS.COM - BEDRIJFSCOMPLEX IN VERHUURDE STAAT

Te koop via een executieverkoop bedrijfscomplex grotendeels in verhuurde staat (5 huurders) met bijbehorend vrijstaand woonhuis, gelegen aan de Kanaalstraat 215-217 te Enschede. De online veiling vindt plaats op dinsdag 28 november 2017 om 11:00 uur, uitsluitend online via de website van BOG Auctions...

Brochure

Download de brochure van Kanaalstraat 215, Enschede.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Enschede

In de buurt

Enschede

Houthandel en Sloopwerken G. ter Weele V.O.F.

Kringloopwarenhuis Het Goed

Stoffengroothandel R.M. Badart

Hein Heun

Haverkamp Onderhoud, Schoonmaakbedrijf

Pierik Techniek B.V.

APK Station Lanjouw

Waterlelie BV De

Orion Beton BV

Megastoffen

Autobedrijf Demirkol

Bert's Bromfiets Recycling

Uitgebreide omschrijving

ONLINE VEILIG VIA BOG-AUCTIONS.COM - BEDRIJFSCOMPLEX IN VERHUURDE STAAT

Te koop via een executieverkoop bedrijfscomplex grotendeels in verhuurde staat (5 huurders) met bijbehorend vrijstaand woonhuis, gelegen aan de Kanaalstraat 215-217 te Enschede. De online veiling vindt plaats op dinsdag 28 november 2017 om 11:00 uur, uitsluitend online via de website van BOG Auctions https://bog-auctions.com ten overslaan van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen.

Bezichtigingen zijn mogelijk, enkel echter op afspraak. Voor het inplannen van een bezichtiging kunt u contact met ons opnemen onder nummer: 053 – 485 22 44

Bestemmingsplan:
“Havengebied–Westerval Noord” met als enkelbestemming bedrijventerrein met als functieaanduiding bedrijf tot en met cat. 4.1 + 4.2.

OBJECT:
Kadastraal
Kanaalstraat 215 (woonhuis)
Gemeente: Lonneker
Sectie : T
Nummer: 1275
Groot: 400 m²

Kanaalstraat 217C (bestraat buitenterrein)
Gemeente: Lonneker
Sectie : T
Nummer: 1276
Groot: 2.100 m²

Kanaalstraat 217-217a-217b-217d (bedrijfsruimte met bestraat buitenterrein)
Gemeente: Lonneker
Sectie : T
Nummer: 1277
Groot: 3.500 m²

De totale perceeloppervlakte bedraagt in totaliteit derhalve 6.000 m².

Indeling en oppervlakte(en):
De totale verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa
1.090 m² en is als volgt onderverdeeld:

Bouwlaag Omschrijving Oppervlakte (circa)
LEEGSTAND
begane grond kantoorruimte 132 m²
eerste verdieping kantoorruimte 120 m²

APK Station Lanjouw
begane grond kantoorruimte 50 m²
begane grond bedrijfsruimte 202 m²
eerste verdieping opslagruimte 96 m²

Automobiel Tom
begane grond kantoorruimte 66 m²
begane grond kantine / opslag 36 m²
begane grond bedrijfsruimte 142 m²
eerste verdieping opslagruimte 90 m²

Ditters Palletindustrie
begane grond verhard buitenterrein 1.950 m²

Handelsonderneming G. ten Velde
begane grond kantoorruimte 12 m³
begane grond verhard buitenterrein 700 m²

De heer G. ten Velde
begane grond en
eerste verdieping woonhuis 144 m²

De huurovereenkomsten zijn gedeeltelijk beschikbaar en op aanvraag kunnen deze worden toegezonden. De gepubliceerde informatie betreffende de huurovereenkomsten betreft door de verkoper van de eigenaar ontvangen informatie.

De verkoper staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Het risico dat deze informatie niet juist of volledig is, komt geheel voor rekening van de koper.

De oppervlakten zijn gemeten door verhurend/verkopend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

Bereikbaarheid:
Het perceel is gesitueerd in het Havengebied aan de Kanaalstraat. Dit is de verbindingsstraat voor het verkeer tussen de Auke Vleerstraat en de Hendrik ter Kuilestraat, welke op hun beurt in directe verbinding staan met de rijksweg A35 richting Amsterdam en Duitsland. Derhalve is de bereikbaarheid goed te noemen.

Omgevingsfactoren:
In het Havengebied zijn tal van middel- en grote ondernemingen gevestigd. Bedrijven die zich reeds hebben gevestigd op dit bedrijventerrein zijn o.a. Apollo Vredestein B.V., Pilkington, Avia Weghorst, Orion Beton, Trebbe Materieel B.V. Heijdens Metaal, Alliander, Jomo Fashion en NVB Wagener Enschede.
Het is bij uitstek een geschikte vestigingsplaats voor traditionele bedrijvigheid en één van de weinige terreinen in Enschede waar zich bedrijven in de hogere milieucategorieën kunnen vestigen. Er is havengebonden bedrijvigheid te vinden; de haven wordt gebruikt als loshaven en in beperkte mate als laadhaven.

Milieu-/bodemgesteldheid:
Het is verkoper bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige gebruik belemmert of die heeft geleid of in de toekomst mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel het nemen van andere maatregelen (IBC-variant; isoleren, beheersen en controleren). Er zijn verkoper conclusies bekend van indicatieve bodemonderzoeken die als bijlage aan deze verkoopbrochure zijn toegevoegd.

Er is recent geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbest- inventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.
Alle hierboven genoemde voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper.

Parkeren:
Op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid.

HUURGEGEVENS:
Het object wordt geleverd in de huidige verhuurde staat.
De huuropbrengst bedraagt momenteel € 68.076,-- per jaar en is als volgt onderverdeeld:

Huurder: APK Station Lanjouw
Ingangsdatum: 01 mei 2012
Expiratiedatum: 30 april 2022
Jaarhuur: € 21.276,--

Huurder: Harry Ditters Palletindustrie
Ingangsdatum: 01 september 2017
Expiratiedatum: 31 augustus 2022
Jaarhuur: € 16.800,--
Bijzonderheden: Huurprijs is incl. energiekosten.

Huurder: Automobiel Tom
Ingangsdatum: 01 mei 2014
Expiratiedatum: 30 april 2019
Jaarhuur: € 12.000,--
Bijzonderheden: Huurprijs is incl. energiekosten.

Huurder: Handelsonderneming G. ten Velde
Ingangsdatum: 01 mei 2014
Expiratiedatum: 30 april 2019
Jaarhuur: € 9.000,--
Bijzonderheden: Huurprijs is incl. energiekosten.

Huurder: Woonhuis G. ten Velde
Ingangsdatum: 01 maart 2012
Expiratiedatum: 31 december 2024
Jaarhuur: € 9.000,--
Bijzonderheden:
- Huurprijs is incl. energiekosten en geen BTW van toepassing.
- Huurder is tevens beheerder van het complex en ontvangt hiervoor een vergoeding van minimaal € 325,-- per maand, te vermeerderen met BTW.

Energiekosten verhuurder:
Voorschot energie bedrijfsruimten: € 11.460,-- per jaar
Voorschot energie woonhuis: € 3.600,-- per jaar

VEILINGGEGEVENS:
Executoriale Verkoop (ex art. 3:268 BW juncto 3:254 BW) op dinsdag 28 november 2017, 11:00 uur start veiling, online via de website https://bog-auctions.com ten overstaande van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen.

Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding kan uiterlijk tot en met maandag 13 november 2017 schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris worden gericht (Van der Stap Notarissen, t.a.v. mevrouw drs. C.M.P. Poppelaars, paralegal, Millenniumtoren 14e verdieping, Weena 690, 3012 CN Rotterdam (postbus 2450, 3000 CL Rotterdam) of per e-mail: veiling@vdstap.nl

Er wordt verwezen naar de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden welke opvraagbaar zijn bij de notaris en worden gepubliceerd op: https://www.bog-auctions.com/content/terms

BELANGRIJKE DATA:
Onderhandse bieding:
Schriftelijke onderhandse biedingen (onherroepelijk en onvoorwaardelijk) kunnen tot en met maandag 13 november 2017 voor de veiling worden uitgebracht bij de notaris.

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op : www.bog-auctions.com

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Veiling: dinsdag 28 november 2017 om 11:00 uur:
De veiling zal op dinsdag 28 november 2017 vanaf 11:00 uur (bij inzet en afslag in één zitting) worden gehouden uitsluitend via de website www.bog-auctions.com

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden in te zien zijn op: www.bog-auctions.com.

Meer informatie over de veiling en het Registergoed: www.bog-auctions.com

Overdrachtsbelasting:
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn, te weten 6%.

Inzetpremie:
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% en wordt in rekening gebracht bij verkoper.

Veilingkosten:
De veilingkosten inclusief BTW (m.u.v. de kosten van
de directiemakelaar), de plokpenning, overdrachtsbelasting, komen ten laste van de koper op de veiling en deze zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht die zal worden geplaatst op www.bog-auctions.com

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk na vijf werkdagen na veiling uitspreken.

Informatie:
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.

Deze brochure betreft geen officiele aanbieding, maar uitsluitend een informatieve brochure met beknopte informatie.

CONTACT:
Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f.
Postbus 2022
7500 CA ENSCHEDE
Telefoon: (053) 485 22 44
Fax: (053) 485 22 04
bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl
www.snelderzijlstra.nl

Van der Stap Notarissen
Drs. C.M.P. (Karin) Poppelaars
Weena 690
3012 CN ROTTERDAM
Telefoon : (088) 188 00 00
Fax : (088) 188 00 01
karin.poppelaars@vdstap.com
www.vdstap.com

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Huur BTW belast nee
Koop BTW belast nee
Aangeboden sinds 1 jaar, 3 maanden, 3 weken, 5 dagen geleden
Status geveild
Aanvaarding direct
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Nevenfuncties Belegging
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Kanaalstraat 215
Plaats Enschede
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Woonoppervlakte 325 m²
Perceeloppervlakte 6000 m²
Terrein
Oppervlakte 2650 m²
Belegging
Soort belegging bedrijfsruimte
Aantal huurders 5
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 566 m²
Kantoor oppervlakte 380 m²
Terrein oppervlakte 2650 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.