>
Handelsweg ong, 7161 BV, Neede
Handelsweg ong, 7161 BV, Neede
Handelsweg ong, 7161 BV, Neede
Handelsweg ong, 7161 BV, Neede
7161 BV, Neede

Handelsweg ong, 7161 BV, Neede

€ 22.500 v.o.n. / € 10.000 p.j.

Omschrijving

Algemeen: Op het bedrijventerrein Wheemergaarden aan de Handelsweg te Neede ontstaan voor ondernemers nieuwe kansen voor hun nieuwe huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting. Hier wordt een nieuw bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd. Het object...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1863 m²
Perceel 4451 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in Berkelland

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 22.500 v.o.n. / € 10.000 p.j.
Huur BTW belast nee
Koop BTW belast nee
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2019
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Handelsweg ong
Plaats Neede
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 4451 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1788 m²
Oppervlakte in units vanaf 25 m²
Kantoor oppervlakte 75 m²

Uitgebreide omschrijving

Algemeen:
Op het bedrijventerrein Wheemergaarden aan de Handelsweg te Neede ontstaan voor ondernemers nieuwe kansen voor hun nieuwe huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting.

Hier wordt een nieuw bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd. Het object bestaat uit 6 bedrijfsunits in oppervlakte variërend van circa 195 m² tot circa 260 m². Tevens worden er ook 22 garageboxen te koop aangeboden met een oppervlakte van ca. 25 m².

Bestemmingsplan:
“Neede, bedrijventerreinen 2011” met als enkelbestemming “bedrijventerrein” en als functieaanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.1” (zie bijlage).

Oppervlakte(en) en koop-/huurgegevens:
De totale oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 1.788 m² en is als volgt onderverdeeld:

unit 7 = 259 m²
unit 8 = 260 m² en kantoor van 75 m²
unit 9 = 257 m² en kantoor van 75 m²
unit 10 = 195 m²
unit 11 = 257 m² en kantoor van 75 m²
unit 12 = 260 m² en kantoor van 75 m²

Koopprijzen v.o.n.
unit 7 = € 185.000,--
unit 8 = € 239.000,--
unit 9 = € 237.500,--
unit 10 = € 137.500,--
unit 11 = € 237.500,--
unit 12 = € 239.000,--

Huurprijzen per jaar
unit 7 = € 13.500,--
unit 8 = € 18.000,--
unit 9 = € 18.000,--
unit 10 = € 10.000,--
unit 11 = € 18.000,--
unit 12 = € 18.000,--

Hiernaast bieden wij aan: 22 garage boxen van ca 25 m². De verkoopprijs van deze boxen is € 22.500,--.

Alle genoemde prijzen dienen vermeerderd te worden met btw.

De oppervlakten zijn gemeten door verhurend/verkopend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

Koop-/huurgegevens:
De volgende posten zijn in de verkoopprijs opgenomen:

-grondkosten
-notariskosten overdracht
-Kadastrale inschrijvings- en inmeetkosten
-honorarium architect
-honorarium constructeur
-sonderingskosten
-bouwkosten unit
-CAR verzekering tot de oplevering
-aansluitkosten elektra, gas, water, KPN en CAI

De volgende kosten zijn niet meegenomen in de koopsom:
-kosten hypotheekakte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens de bouw van het object
-binneninrichting en afwerking
-btw
-eventueel meer- en minder werk

Zekerheidsstelling:
Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom te storten bij of af te geven aan de notaris uiterlijk 10 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst.

Huurtermijn:
5 jaar, flexibele huurtermijnen onder nader overeen te komen condities behoren tot de mogelijkheden.

Verlengingstermijn:
Met aansluitende periode van telkens 5 jaar.

Opzegtermijn:
12 (twaalf) maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

BTW:
Er is sprake van een verhuur met btw. Indien huurder niet voldoet aan de fiscale 90% btw-norm zal er een btw-vervangende opslag worden berekend.

Zekerheidsstelling:
Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief eventuele servicekosten en inclusief btw.

Indexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI - Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Opleveringsniveau:
De bedrijfsunits worden in basis casco opgeleverd met voorbereidingen voor het plaatsen van een toiletgroep, pantry en verwarming. De units 8-9-11-12 zijn reeds voorzien van een kanaalplaat tussenvloer welke eenvoudig zijn af te bouwen tot kantoor, kantine of opslagruimte. De tussenvloer is middels een vaste trap bereikbaar.

Milieubodemgesteldheid:
Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel het nemen van andere maatregelen (IBC-variant; isoleren, beheersen en controleren).

Bereikbaarheid:
Het object is uitstekend bereikbaar middels openbaar- en eigen vervoer. In de directe omgeving zijn bushaltes gelegen. Door de nieuwe Rijksweg N18 is het object tevens goed bereikbaar voor vrachtverkeer.

Omgevingsfactoren:
De directe omgeving kenmerkt zich door een diversiteit aan bedrijvigheid, hier zijn o.a. gevestigd: AutoTeq, Czech Trailers, Wtec, Kroon Machinebouw en Kamphuis Mengvoeders. Aan het bedrijventerrein Wheemgaarden grenst tevens een woonwijk.

Locatieaanduiding:
Het object wordt gerealiseerd op bedrijventerrein Wheemergaarden en bevindt zich op enkele minuten afstand van het centrum van Neede.

Parkeren:
Op eigen terrein worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd.

Kopersinformatie:
De koop / aannemingsovereenkomst wordt tezamen met de algemene voorwaarden op uw verzoek door de makelaar en/of ontwikkelaar ter beschikking gesteld. De voorwaarden voor de betaling van de zekerheidsstelling en de bouwtermijnenregeling zullen bij aankoop door makelaar en/of ontwikkelaar overhandigd worden.

Mandelige zaak
Voor het gemeenschappelijke beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke terrein, ook wel mandelige zaak geheten, wordt bij iedere koopakte een mandeligheidsakte opgesteld, waardoor iedereen naar evenredigheid van het aantal bebouwde m² grondoppervlak verantwoordelijk is.

Bouwaanvraag
De koper is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld vestiging-, milieu- en gebruiksvergunning.
Hoewel deze informatiebrochure met grote zorg is samengesteld, aanvaarden de aanbieders ervan geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheden, afwijkingen en/ of tussentijdse wijzigingen. Ook moeten zij een voorbehoud maken voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de brandweer, overheid en nutsbedrijven. Deze informatie is geheel vrijblijvend en aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze wijzigingen zullen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde en bruikbaarheid van de unit en geven geen recht tot enige verrekening met de koper.

Koop-/aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl wij ons door medeondertekening verplichten tot de bouw van het Bedrijfsverzamelgebouw. Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper is ondertekend ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken. Eventueel meer- en minderwerk wordt verrekend met de laatste termijn en dient voor oplevering op de bouwrekening van de ontwikkelaar overgemaakt te zijn.

Eigendomsoverdracht en betaling
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van transport” bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. De grondcomponent alsmede de bijkomende kosten zullen bij deze aktepassering voldaan moeten worden. De betalingstermijnen voor het restant “bouwkosten” zullen in de aannemingsovereenkomst worden bepaald. De kosten van dit notarieel transport zijn voor rekening van de verkoper.

Oplevering
De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Zodra de definitieve opleveringsdatum bekend is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

TECHNISCHE INFORMATIE
Voor de technische informatie verwijzen wij u naar de vrijblijvende projectinformatie.

OVERIGE INFORMATIE
Aanvaarding
Aanvaarding in overleg.

Voorbehoud
Definitieve goedkeuring opdrachtgever en/of verkoper/verhuurder.

Informatie
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.

Alle media

Alle afbeeldingen

Handelsweg ong, 7161 BV, Neede
Handelsweg ong, 7161 BV, Neede
Handelsweg ong, 7161 BV, Neede
Handelsweg ong, 7161 BV, Neede

Bedrijfstakken in Berkelland

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie