Bedrijfsobject van de week: Deldenerstraat 59, Hengelo

Bedrijfsobject van de week: Deldenerstraat 59, Hengelo

Geschreven door Roy Duijn RT op 22 juni 2021

Algemeen
Te koop bieden wij aan een markante en monumentale villa aan de Deldenerstraat 59 te Hengelo (OV) voor transformatie tezamen met de ontwikkelopgave voor het naastgelegen perceel. De ontwikkelopgave staat uitgebreid omschreven in het selectiedocument welke op aanvraag verkrijgbaar is.

Het bestaande object is een gemeentelijk monument met een rijke historie en is gesitueerd in het verlengde van de Marskant, nabij het centrum van Hengelo (OV). Het object ligt aan een doorgaande ringweg die om het centrum loopt en verkeert grotendeels nog in authentieke staat.

Het bestaande object heeft een totale oppervlakte van ca. 1.421 m² b.v.o. en wordt verkocht middels een selectieprocedure.

Bestemmingsplan
Geen bestemming, ‘witte vlek’ (zie ook bijlage).

Kadastraal
Gemeente Hengelo (OV)
Sectie O
Nummer 5592 (gedeeltelijk) en 4778 (gedeeltelijk)
Groot ca 1.672 m² (Dit dient nader worden vastgesteld door het kadaster)

Bouwjaar
Oorspronkelijk uit 1925

Indeling en oppervlakte(en)
De totale oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 1.421 m² b.v.o. en is als volgt onderverdeeld:
Souterrain Werkplaatsen, berging, kantoorkamer, showroom, ICT-server, ca. 386 m²
trainingsruimte, fietsenstalling en kantine
Begane grond Kantoorkamers, kopieerruimte, vergaderruimte, pantry en toiletgroep ca. 381 m²
Eerste verdieping Kantoorkamers, vergaderruimte en toiletgroep ca. 386 m²
Tweede verdieping Kantoorkamers, lesruimten en bergruimte ca. 268 m²

* De gemeten oppervlakten betreffen BVO meters.
* De oppervlakten zijn gemeten middels een NEN 2580 meting.

Opleveringsniveau
De villa wordt opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen:

Algemeen
- Ruim portaal
- Toiletgroepen
- Pantry met keuken
- CV-installatie met radiatoren
- Tegelvloer (deels)
- Originele kleurloze glas-in-lood ramen

Kantoorruimte
- (deels) Systeemplafond met verlichtingsarmaturen
- CV-installatie met radiatoren
- Vloerbedekking
- 2de verdieping; ventilatoren in het plafond

Verkoopproces
De Gemeente Hengelo heeft gekozen voor een verkoop in 2 “hoofdfasen”. De eerste fase is de selectiefase en de tweede fase is de gunningsfase.

Informatiefase Selectiefase Gunningsfase Koopovereenkomst Overdracht
(dataroom)

Selectiefase
Geef een visie op de mogelijkheden voor de Deldenerstraat 59 en het naastgelegen perceel. De (inschrijving voor de) selectiefase is openbaar, een ieder kan een visie aanleveren. De visie dient onderbouwd te worden met een bieding. Een beoordelingsteam zal beoordelen of de betreffende visie voldoende is om te vervolgen naar de gunningsfase. De vijf, of drie bij minder dan tien inschrijvingen, met de best beoordeelde visie worden uitgenodigd voor verder uitwerking van hun plan in de gunningsfase.

Het indienen van een plan/visie leidt niet automatisch tot onderhandelingen en de gemeente Hengelo houdt zich het recht voor om voorstellen zonder opgaaf van reden af te wijzen. Voor verdere informatie hieromtrent zie het “selectiedocument” en overige documenten welke in de dataroom zijn opgenomen.

Kijkdagen in selectiefase
Het is mogelijk om op de volgende kijkdagen het object te bezichtigen met niet meer dan 2 personen tegelijk., e.e.a. in verband met de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op samenkomsten.

De volgende middagen zijn gereserveerd, waarbij het mogelijk is om 30 minuten tijd te reserveren tussen 13.30 en 17.00 uur.

Maandag 7 juni
Vrijdag 11 juni
Maandag 14 juni
Woensdag 16 juni

Voor vervolg bezichtigingen kunt u een afspraak maken via ons kantoor.

Belangrijke data
Woensdag 8 september 2021 voor 17:00 uur: Sluitingsdatum indienen inschrijving selectiefase.
Donderdag 30 september 2021: Uitslag beoordeling inschrijvingen en selectie beste inschrijvingen.

Gunningsfase
In de gunningsfase wordt aan de in de selectiefase geselecteerde partijen gevraagd om hun visie uit te werken tot een compleet plan op het niveau van een schetsontwerp. Het complete plan zal moeten bestaan uit een plan voor het object, het nog te realiseren object, plan voor de relatie met de omgeving en een plan voor het oplossen van parkeren.

In deze fase zal ook de bieding uit de selectiefase verder uitgewerkt moeten worden tot een definitief bod. Waarbij het definitieve bod niet lager mag zijn dan het bod in de selectiefase.

Zekerheidsstelling
Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom te storten bij of af te geven aan de notaris uiterlijk 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is zonder meer goed te noemen vanuit diverse rijrichtingen. Via de Oldenzaalsestraat en de Deldenerstraat zijn de snelwegen A1/A35 op minder dan 5 minuten rijafstand gelegen. De Deldenerstraat is één van de belangrijkst toegangswegen naar het centrum van Hengelo. Het NS Station ligt op circa 600 meter afstand en wordt binnen circa zes minuten lopen bereikt.

Omgevingsfactoren
Het object ligt in het westelijke deel van de binnenstad en op loopafstand van het winkelgebied. In de directe omgeving van het object zijn onder andere; Plegt Vos, Snelder Zijlstra Makelaars, IJssalon Van Der Poel, Randstad en het nieuwe stadskantoor (oplevering 2019) gevestigd.

Parkeren
Het parkeren welke bij de gekozen invulling van de villa en bijbehorende ontwikkelopgave horen, dienen op eigen terrein te worden gerealiseerd.

Aanvaarding
Aanvaarding 30 dagen nadat het bestemmingsplan (of omgevingsvergunning) is vastgesteld (zie selectiedocument).

Informatie
Mocht u verdere informatie willen ontvangen dan wel belangstelling hebben in dit object, meldt u zich dan per e-mail bij: r.duijn@snelderzijlstra.nl. U zult dan toegang verkrijgen tot de dataroom.

Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.

Dataroom
Documenten opgenomen in dataroom:
- Asbestrapportage
- Bodemrapportage
- Energielabel
- Selectiedocument
- Tekeningen en Plattegronden

Toegang tot de dataroom kan uitsluitend worden verkregen door het verzoek daartoe per email naar: r.duijn@snelderzijlstra.nl

Bijlagen selectiedocument
- Ontwikkelingen rondom het plangebied
- Kadastrale gegevens
- Bouwkundige rapportage
- Klic-melding
- Model- koopovereenkomst
- Ruimtelijke uitgangspunten
- Bouwhistorisch onderzoek
- QuickScan Flora en Fauna
- Nota Autoparkeren
- Biedingsformulieren en volmachten
- Erfdienstbaarheden onderzoek

Alle info

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie