Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

"Regulated bij RICS"

RICS (Royal Institution Of Chartered Surveyors) Nederland is de vastgoedautoriteit die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector en bovendien vanuit een internationaal perspectief haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed geldt, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd. 

De leden van RICS voldoen aan de hoogste eisen van vakbekwaamheid en integriteit en zijn in alle deelgebieden van de vastgoedsector werkzaam. RICS Nederland staat in de traditie van het wereldwijde Royal Institution Of Chartered Surveyors, een organisatie van meer dan 125.000 leden, allen werkzaam volgens dezelfde waarden en normen en allen verenigd in een hecht en functioneel netwerk. 

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f. is "regulated by RICS" en heeft RICS gecertificeerde leden. Klik hier voor meer informatie over RICS.

Snelder Zijlstra Makelaars (053) 485 22 22 | (053) 485 22 44
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.