NRVT

Meer dan 100 makelaars en taxateurs van Dynamis* staan geregistreerd in het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT is het centrale register  van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs en bewaakt, waarborgt en bevorderd de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient hierbij het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

Bij het NRVT zijn ruim 6.600 taxateurs geregistreerd. Het NRVT kent haar eigen tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

De geregistreerde Register-Taxateurs werken volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werken zij conform de kamerreglementen (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Argrarisch vastgoed, Wonen en WOZ). Iedere kamer is verantwoordelijk voor de uitwerking van de algemene regels naar het eigen deelgebied. De Register-Taxateur onderwerpt zich daarbij ook aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.

Taxateurs bij Snelder Zijlstra Makelaars
Binnen ons kantoor beschikken wij over 10 NRVT taxateurs. Daarnaast werken 2 van de 4 Twentse RICS taxateurs bij Snelder Zijlstra en zij mogen zichzelf RICS Registered Valuer noemen en voldoen daarmee aan de hoogste eisen die worden gesteld aan een taxateur in Nederland. 

 

* Snelder Zijlstra is partner in Dynamis. 

Snelder Zijlstra Makelaars (053) 485 22 22 | (053) 485 22 44
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.