Consultancy

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars is reeds vele jaren succesvol actief op het brede terrein van de vastgoedmarkt. Dit draagt zorg voor een breed en diepgaand antwoord op alle mogelijke vastgoedvraagstukken.

Opdrachtgevers van Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars bevinden zich verspreid door de vastgoedmarkt zoals projectontwikkelaars, institutionele en particuliere beleggers, corporaties en locale, provinciale en landelijke overheden. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. 

Heldere en praktische adviezen over complexe markten worden uitgewerkt en gepresenteerd, waarbij met name vanuit toekomstperspectief wordt geoordeeld. Door continue voeling met de markt en het blijven doen van onderzoek naar ontwikkelingen zijn de adviezen degelijk onderbouwd.
Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars is in te schakelen voor:

• haalbaarheidsstudies,
• huisvestingsadviezen,
• marktonderzoek
• portefeuilleanalyses en beleggingsstrategie
• erfpachtzaken
• kopen of huren
• financieringsadviezen
• onteigeningszaken
• stedenbouwkundige visie
• voorraadbeleid
• productinnovatie
• conceptstudies
• locatiescans
• ontwikkelingsconcepten
• herstructurering binnensteden.
• due diligence

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars assisteert u tevens graag actief bij bedrijfsverplaatsingen:
- locatie-onderzoek
- inventariseren en acquireren van nieuw locatie
- in kaart brengen van alternatieven in bestaande oplossingen
- opstellen en definiëren van het programma van eisen
- vaststelling investeringsbudget en toetsing haalbaarheid
- formeren ontwerpteam
- ontwerp beoordelen op functie, kwaliteit, haalbaarheid en duurzaamheid
- formeren realisatieteam
- beoordeling contractstukken
- vraagbaak van juridische, technische en/of financiële aard

Bovenstaande opsomming is slechts een greep uit de vele activiteiten welke wij voor u kunnen begeleiden. Graag maken wij voor u een plan van aanpak op moment afgestemd op uw huisvestingsvraagstuk.

Snelder Zijlstra Makelaars (053) 485 22 22 | (053) 485 22 44
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.