Vastgoedbeheer

Het goed beheren van uw vastgoed is van groot belang voor het behoud van de waarde van het vastgoed. Zeker in de huidige markt is het van essentieel belang dat uw huurders tevreden zijn en er proactief wordt omgegaan met de lopende huurcontracten en het onderhoud van uw bezit. Snelder Zijlstra Vastgoedbeheer doet dit voor u! Wilt u meer weten over Snelder Zijlstra Vastgoedbeheer of wilt u een maatwerkofferte voor uw pand of panden, neem dan contact op met Raymond Wolbers op telefoonnummer 053-48 522 33 of stuur een email naar vastgoedbeheer@snelderzijlstra.nl.

1029864_1029216_Logo-Snelder-Zijlstra-vastgoedbeheer-witte-achtergrond.jpg

Vastgoedbeheer bestaat uit de volgende deelgebieden:

Financieel en administratief beheer
Het financieel en administratief beheer bestaat onder andere uit:
- Het versturen van huurnota’s.
- Het verzorgen van de debiteurenadministratie.
- Het verzorgen van betalingen aan derden (ozb, opstalverzekering, etc.).
- Het beoordelen van alle kosten.
- Het verzorgen van de jaarlijkse huurindexaties conform de huurovereenkomst.

Commercieel beheer
Het commercieel beheer bestaat met name uit het periodiek onderhouden van de contacten met de verschillende huurders. Op deze wijze weten wij als beheerder precies wat er in uw gebouw leeft en kunnen we inspelen op de wensen van de huurders. Bij leegstand zullen wij u adviseren omtrent de verhuurstrategie en de in te schakelen makelaar.

Technisch beheer
Ook kunnen wij voor u het technisch beheer verrichten om uw gebouw in goede staat van onderhoud te houden.

Het technisch beheer bestaat onder andere uit:
- Uitvoeren van een nulmeting.
- Het periodiek laten uitvoeren van de technische inspecties (Cv-ketel, lift, etc.).
- 24-uurs service.
- Het aansturen van onderhoudspartijen, afhandelen calamiteiten.

In aanvulling op deze standaardactiviteiten kunnen wij op basis van uw wensen en het object een verdere dienstverlening aanbieden op het gebied van technische zaken en energie.

Wilt u meer weten over Snelder Zijlstra Vastgoedbeheer of wilt u een maatwerkofferte voor uw pand of panden, neem dan contact op met Raymond Wolbers op telefoonnummer 053-4852233 of stuur een email naar vastgoedbeheer@snelderzijlstra.nl

Snelder Zijlstra Makelaars (053) 485 22 22 | (053) 485 22 44
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.