Taxaties

Het beoordelen van de waarde van bedrijfsmatig onroerend goed is bij Snelder Zijlstra Taxaties in goede handen. De taxateur van Snelder Zijlstra Taxaties taxeren aan de hand van een beproefde methodiek de waarde van vastgoed en vertalen deze naar een uniform format. Vanzelfsprekend voldoet de gehanteerde methodiek en de format aan de geldende nationale en internationale richtlijnen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. 

1029862_1029215_SZtax1000.jpg

Afhankelijk van de opdracht en de opdrachtgever worden taxatierichtlijnen in aanmerking genomen zoals:

• ROZ-IPD Vastgoedindexrichtlijnen
• Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindexrichtlijnen
• International Financial Report Standards (voorheen IAS)
• Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ)
• European Valuation Standards (EVS)
• International Valuation Standards (IVS)

Taxeren vereist een grote mate van deskundigheid en regionale bekendheid. Deze deskundigheid wordt opgebouwd door jarenlange ervaring, het doorlopend actualiseren van algemene en specifieke kennis en het uitvoeren van vele taxaties in de regio.

De uniforme wijze van taxeren door Snelder Zijlstra Taxaties is tevens van belang voor eventuele andere adviseurs van de opdrachtgevers zoals accountants, advocaten, notarissen en andere belanghebbenden zoals belastinginspecteurs en banken.

Snelder Zijlstra Taxaties is in te schakelen voor een uitgebreide taxatie-rapportage ten behoeve van onder meer:

• aan- en verkoopbeslissingen,
• aan- en verhuurbesluiten,
• fusiebesprekingen
• financiering onder hypothecair verband
• projectontwikkeling,
• ROZ/IPD vastgoedindex,
• jaarrekening,
• Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex
• minnelijke waarderingen met de belastingdienst,
• arbitrage zoals huurgeschillen,
• grondwaardebepaling bijvoorbeeld ten behoeve van uitgifte in erfpacht,
• contra-expertise,
• WOZ-geschillen
• onteigeningszaken.

Afspraak maken met onze taxateur, bel dan met 053-4852244 of mail naar taxaties@snelderzijlstra.nl

Snelder Zijlstra Makelaars (053) 485 22 22 | (053) 485 22 44
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.